Statistici

  • 1. a 2-a poziţie din 250 de profesii – conform unor cercetări în SUA
  • 2. 55 membri deplini, 23 membri asociaţi ai AIA
  • 3. 40 000 actuari membri ai IAA care activează în 90 de ţări.
  • 4. 200 de asociaţii de actuariat
  • 5. 160 de ani de la naşterea profesiei de ACTUARIAT (1848 - crearea Institutului de Actuariat)

Piaţa naţională a sigurărilor
Piaţa mondială