Subiecte pentru proba de atestare a candidaţilor pentru obţinerea certificatului de actuar

Comisia Pietei Financiare in colaborare cu Asociatia de Actuariat din Moldova a elaborat si intarit subiectele
pentru proba de atestare a candidaţilor pentru obţinerea certificatului de actuar.

Subiectele cititi aici…!!!

1.Bazele legislaţiei civile în Republica Moldova. Noţiuni generale privind persoana juridică. Noţiuni de bază privind contractul şi conţinutul contractului.

2.Asigurarea şi actuariatul. Asiguratul şi asigurătorul. Clasificarea asigurărilor. Bazele reasigurărilor. Tipuri de reasigurări. Conceptul de actuariat în asigurări. Prima de asigurare. Fondurile de asigurare.

3.Legislaţia naţională în asigurări. Aspecte generale privind Legea cu privire la asigurări. Categoriile şi clasele activităţii de asigurare. Contractul de asigurare. Reglementarea activităţii de asigurare. Activitatea actuarului. Reglementări legislative privind implicarea actuarilor în asigurări. Solvabilitatea şi stabilitatea financiară a asigurătorului (reasigurătorului). Rezervele de asigurare. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în asigurări.

4.Teoria riscului. Teoria şi practica riscurilor. Clasificarea riscurilor în asigurări. Risc asigurabil. Hazardul moral şi selecţia adversă (antiselecţia). Managementul riscului. Împărţirea riscului în asigurări. Intermediarii în asigurări. Underwriterul.

5.Bazele matematicilor financiare. Teoria dobînzii. Dobînda simplă şi compusă. Rata dobînzii nominală şi efectivă. Analiza şi evaluarea cash-flow-ului. Anuităţile.

6.Metode statistice. Teoria probabilităţilor. Indicatorii tendinţei centrale. Mediile. Modul. Mediana. Indicatorii variaţiei. Distribuţii statistice. Testarea ipotezelor statistice. Corelaţia statistică. Regresia statistică. Rolul informaţiei şi datele statistice în calculele actuariale.

7.Investiţii. Piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova. Evaluarea valorilor mobiliare. Circulaţia valorilor mobiliare. Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova. Evaluarea proiectelor investiţionale. Piaţa obligaţiunilor. Evaluarea obligaţiunilor.

8.Actuariat în asigurări de viaţă. Riscurile şi tipurile de asigurări de viaţă. Tabele de mortalitate. Situaţia demografică în Republica Moldova. Valoarea actualizată şi fructificarea fondurilor de asigurare. Sistemul internaţional de notaţii actuariale. Calculul anuităţilor specifice asigurărilor de viaţă. Tipuri de prime în asigurări de viaţă. Prima netă. Cheltuielile asigurătorului. Prima brută. Suma de răscumpărare.
Suma redusă. Poliţe cu participare la investiţii. Analiza profitabilităţii asigurărilor de viaţă. Rezerve în asigurări de viaţă. Tipuri de rezerve. Rezerva matematică. Metode de calculare a rezervelor. Metoda Zillmer. Aspecte legislative în Republica Moldova privind calcularea primelor şi rezervelor în asigurările de viaţă. Calculul solvabilităţii în asigurările de viaţă conform standardelor naţionale şi internaţionale.

9.Actuariat în asigurări generale. Indicatori statistici specifici asigurărilor generale. Distribuţii statistice specifice daunelor şi numărului de daune. Introducere în teoria credibilităţii. Frecvenţa daunei şi expunerii la risc. Prima şi tariful de risc. Marja de risc. Metode de calculare a primelor de asigurare. Franşiza. Cheltuielile de asigurare şi prima brută. Tipuri de rezerve în asigurări generale. Estimarea rezervelor de prime. Rezerva adiţională pentru riscuri neexpirate. Rezerve de daune. Metode deterministe şi stochastice de calculare a rezervelor de daune neavizate. Metode de calculare a rezervelor de asigurare conform legislaţiei Republicii Moldova. Calculul solvabilităţii în asigurările de viaţă conform standardelor interne şi internaţionale.

10.Actuariat în activitatea de pensii. Planurile de pensii private. Analiza actuarială specifică planurilor de pensii cu contribuţii definite. Analiza actuarială specifică planurilor de pensii cu beneficii definite. Sistemul de pensii în Republica Moldova. Legislaţia cu privire la fondurile nestatale de pensii în Republica Moldova.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare Nr.192-XIV din 12.11.1998;
2. Legea cu privire la asigurări Nr.407-XVI din 21.12.2006;
3. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Nr.414-XVI din 22.12.2006;
4. Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură Nr.243-XV din 08.07.2004;
5. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători Nr.1553-XIII din 25.02.1998;
6. Legea cu privire la piaţa valorilor mobilare Nr.199-XIV din 18.11.1998;
7.Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii Nr.329-XIV din 25.03.1999;
8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului Nr.483 din 04.05.1998;
9. Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale Nr.484 din 04.05.1998;
10. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi a Regulamentului concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură Nr.217 din 24.02.2005;
11. Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru supravegherea asigurărilor cu privire la condiţiile de asigurare şi metodologia temporară de calculare a tarifelor de asigurare Nr.24 din 31.03.1997;
12. Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru supravegherea asigurărilor cu privire la Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipurile de asigurare în afară de viaţă (în redacţie nouă) Nr.43 din 26.03.2001;
13. Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru supravegherea asigurărilor despre aprobarea Regulamentului cu privire la garantarea solvabilităţii organizaţiilor de asigurare Nr.91 din 21.11.2002;
14. Ordinul Inspectoratului de Stat pentru supravegherea asigurărilor cu privire la aprobarea Regulilor de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare (în redacţie nouă) Nr.34 din 09.03.2006;
15. Regulile de formare a fondurilor şi rezervelor de asigurare din 11.03.96;
16. Hotărîrea C.N.P.F. cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă Nr.55/6 din 08.11.2007;
17. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule Nr. 318 din 17.03.2008;
18. Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. Nr. 13/2 din 03.04.2008;
19. Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse de autovehicule, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. Nr. 13/1 din 03.04.2008;
20. Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor/reasigurătorilor, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. Nr.13/3 din 03.04.2008;
21. Regulamentul privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor/reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/reasigurătorului, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. Nr.13/3 din 03.04.2008;
22. Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. Nr.13/3 din 03.04.2008;
23. Regulamentul privind avizarea reorganizării asigurătorului/reasigurătorului, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. Nr.14/7 din 10.04.2008;
24. Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. Nr.14/8 din 10.04.2008;
25. Hotărîrea C.N.P.F. cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Nr.20/5 din 16.05.2008
26.Hotărîrea C.N.P.F. cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare Nr.23/3 din 29.05.2008;
27. Hotărîrea C.N.P.F. Nr.53/5 din 31.10.2008 privind stabilirea primei de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă
28.Standardul Naţionale de contabilitate, nr. 26.
29.International Financial Reporting Standard 4. Insurance Contracts. International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), 2004.
30.Cistelecan Lazăr, Cistelecan Rodica. Asigurări comerciale. Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mureş,1997.
31.Fotescu S., Ungureanu T., Cernica V., Teacă A. Iniţiere оn asigurări. Manual, Editura Policolor,Chisinau, 2003.
32.Lazăr Dorina. Introducere оn statistica actuarială. Editura Economica. Bucureşti, 2007.
33.Moldovan Tudor. Introducere actuarială оn asigurările generale. Editura Finmedia, Bucureşti, 1999
34.Purcaru Ion. Asigurări de persoane şi de bunuri: Aplicaţii, Cazuri, Soluţii. Editura Economică,Bucureşti, 1998.
35.Purcaru Ion. Matematică şi asigurări. Editura Economică, Bucureşti, 1994
36.Jaba E. Satistica. Ed. Economică, Bucureşti, 2002.
37.Verejan O., Pвrţachi I. (2004) Statistica actuarială оn asigurări. Editura Economica, Bucureşti.
38.Verejan, O., Pвrţachi, I. (2004) Statistica actuarială оn asigurări comerciale, Editura ASEM, Chişinău.
39.Verejan Oleg, Pвrţachi Ion, Anghelache Constantin. Analiza actuarială оn asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 2006
40.Taylor J.M. General insurance. Institute of Actuaries, Oxford, 1992.
41.Hossack I. B., Pollard H. J., Zehnwirth B. Introductory statistics with applicatioans in general insurance. Cambridge university press, 1983.
42.Teylor Greg. (2003, September) Loss Reserving: Past, Present and Future. University of Melbourne, Research paper number 109, Australia.
43.Кутуkов В. Б. Основы финансовой и страховой математики. Издательство Дело, Москва, 1998.
44.Томас Мак. Математика рискового страхования. Из. Олимп-бизнес, Москва, 2005.
45. actuaries.ru/
46. actuary-al.ru/dta/h04.htm
47.swissre.com