Studii Postuniversitare de master

Studii Postuniversitare de Master (ciclu II)

„ACTUARIAT ŞI RISCURI ÎN AFACERI”

Organizatori Master:

Academia de Studii Economice din Moldova

Şcoala masterală de excelenţă în economie şi business

Catedra „Statistica şi previziune economică”

                                                   Obiectivele:  

 1. Pregătirea de specialişti  capabili să folosească metodele statistice şi de calcul actuarial în măsurarea, analiza şi previziunea riscurilor din domeniul asigurărilor şi pensiilor.
 • Metode statistice multivariate, sondajul statistic, estimarea şi testarea statistică, analiza variaţiei, modelarea econometrică şi metode de simulare, analiza seriilor dinamice, statistică şi matematici financiare, baze de date, calcul actuarial.
 1.  Pregătirea pentru susţinerea examenului de calificare al actuarului şi creşterea numărului de actuari calificaţi.

 

 1. Pregătirea specialiştilor din practica economică (asigurări, investiţii etc.) şi socială în utilizarea metodelor moderne de analiză statistică şi calcul actuarial.
 • Asigurarea suportului pentru formarea continuă la locul de muncă, cu posibilitatea de dezvoltare ulterioară.

 

 1. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul statisticii şi al calculului actuarial
 • Implimentarea în practică a noilor metode de analiză statistică şi de calcul actuarial, descoperirea de noi metode de culegere, prelucrare şi analiză a datelor.

Atingerea obiectivelor:
un program de învăţămînt performant şi de perspectivă.

 • utilizarea de planuri de învăţământ actualizate conform cerinţelor actuale.
 • Crearea de abilităţi specifice specialiştilor în statistică şi calcul actuarial pentru domeniul asigurărilor şi investiţiilor.
 1. un sistem de pregătire a masteranzilor conform criteriului excelenţei.
 • utilizareametodelor noi de predare a cursurilor universitare.
 1. relaţii de colaborare cu instituţii de învăţămînt superior şi de cercetare din ţară şi străinătate, precum şi cu asociaţii şi instituţii bancare şi de asigurări.
 • Asociaţia de Actuariat din Moldova
 • Universitatea Paris-Dauphine
 • ASE Bucureşti
 • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Perspective profesionale

 

Masterul răspunde cererii de specialişti în Statistică, Asigurări şi Actuariat din diferite sectoare de activitate care operează cu gestiunea riscului şi decizii strategice.

Absolvenţii masterului pot activa în:

 • Societăţi de asigurări
 • Societăţi de reasigurări
 • Fonduri de pensii
 • Fonduri de investiţii
 • Instituţii bancare
 • Societăţi de consultanţă 

Forma de organizare 

 1. Durata: Masterul este organizat pe o durată de 2 ani ( 4 semestre) cu susţinerea desertaţiei la sfîrşitul studiilor;
 2. Corpul profesional: Activităţile didactice vor fi susţinute la cel mai înalt nivel profesional de către echipa de profesori din Republica Moldova;
 3. Forma de finanţare: locurile de învăţământ sunt  bugetare şi cu taxă  (8000 lei/an )

Programul este bazat pe curricula unor reputate instituţii recunoscute pe plan internaţional cum sunt:

Asociaţia Internaţională de Actuariat;   Grupul Consultativ Actuarial;Academia Europena de Actuariat.

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul 1 – Semestrul 1

Discipline studiate:

 1. Teoria  probabilităţilor
 2. Statistica
 3. Procese stocastice
 4. Politici micro şi macroeconomice
 5. Contabilitate şi raportare financiară
 6. Finanţe şi piaţa financiară
 7. Principiile modelării

Anul 1 – Semestrul 2

Discipline studiate:

 1. Matematici financiare
 2. Matematici actuariale
 3. Serii de timp şi regresii
 4. Modele de risc
 5. Analiza activităţii economico-financiare
 6. Teoria riscului
 7. Modele discrete de piaţa financiară

Anul 2 – Semestrul 1

Discipline studiate:

 1. Practici actuariale în asigurări de viaţă, pensii şi alte beneficii
 2. Practici actuariale in  asigurări generale (non-viaţă)
 3. Legislaţie şi Profesionalism

Masteratul  se va sfârşi cu practică şi teza de finalizare a studiilor.

 

Componenţa dosarului de înscriere la concurs:

 • actul de studii, în original și o copie, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă;
 • certificatul medical – tip (nr. 086 – u), eliberat în anul 2011;
 • buletinul de identitate în original și o copie;
 • 4 fotografii cu dimensiunea 3×4;
 • copia carnetului de muncă (dacă este angajat).

 

Actele urmează  a fi  depuse pe adresa :

MD-2005 Chişinău, str.Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 61. bl.F, bir. 206