Conţinutul raportului de estimare sau calculul actuarial

A FOST INTARIT CONŢINUTUL

RAPORTULUI DE ESTIMARE SAU CALCULUL ACTUARIAL

AL TARIFELOR DE PRIMĂ ŞI REZERVELOR DE ASIGURARE

prezentat pentru obţinerea certificatului de actuar

  1. În conformitate cu prevederile punctului 26 al „Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară”, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), nr.44/5 din 18 septembrie 2008, preliminar probei de atestare, candidatul la obţinerea certificatului de actuar trebuie să prezinte Comisiei de atestare a actuarilor din cadrul CNPF, Raportului de estimare sau calculul actuarial al tarifelor de primă şi rezervelor de asigurare (în continuare Raportul).

 

  1. Raportul va conţine metodologiile, tehnicile aplicate şi estimările proprii efectuate de candidat pentru cel puţin una din companiile de asigurări sau fondurile nestatale de pensii şi acceptate de companie/companii sau fond/fonduri.

 

  1. Raportul va purta denumirea de „Raport actuarial pentru obţinerea certificatului de actuar”

 

  1. Deoarece deţinătorul de certificat va putea activa în calitate de actuar atît în categoria „asigurări de viaţă” cît şi „asigurări generale”, Raportul actuarial trebuie să conţină cel puţin următoarele:

 

Capitolul I: Asigurări de viaţă şi pensii private (pentru cel puţin 1 produs de asigurare)

1.1.        Descrierea tehnica a produselor de asigurare pentru care se prezintă raportul (denumirea, clasa, riscurile asigurate de bază şi auxiliare, suma de răscumpărare, suma redusă, participarea la investiţii, termenele de asigurare, etc.);

1.2.        Descrierea modului şi formulele de calcul a primelor pentru fiecare produs de asigurare, comisioane si cheltuieli incluse în prima, cu ataşarea tabelelor cu valorile primelor;

1.3.        Prezentarea dobânzilor tehnice garantate şi utilizate la calculul primelor şi rezervelor matematice;

1.4.        Prezentarea tabelelor de mortalitate/morbiditate, numerelor comutaţionale, precum si a datelor/tabelelor statistice utilizate în calculul primelor si rezervelor tehnice şi matematice;

1.5.        Descrierea modului şi formulele de calcul al rezervelor matematice (cedate în reasigurare şi nete de reasigurare) pentru fiecare tip de rezerva tehnica si pentru fiecare tip de produs de asigurare.

1.6.        Descrierea modului şi formulele de calcul a sumelor de răscumpărare, restituiri de prime si a sumelor asigurate reduse pentru fiecare produs de asigurare;

 

Capitolul II: Asigurări generale (pentru cel puţin 2 produse de asigurare)

2.1.        Descrierea tehnica a produselor de asigurare pentru care se prezintă raportul şi practicate de asigurător (denumirea, clasa, riscurile asigurate de bază şi auxiliare, condiţiile de întrerupere a contractului, termenele de asigurare, etc.);

2.2.        Descrierea modului şi formulele de calcul a primelor pentru fiecare produs de asigurare, comisioane si cheltuieli incluse în prima, cu ataşarea tabelelor cu tarifele care constituie parte componentă a produselor;

2.3.        Sursa datelor statistice utilizate la calcului tarifelor de prime de asigurare şi a rezervelor tehnice, respectiv cele de daune;

2.4.        Descrierea modului şi formulele de calcul al rezervelor tehnice (cedate în reasigurare şi nete de reasigurare) pentru fiecare tip de rezerva tehnica si pentru fiecare tip de produs de asigurare.

 

  1. Raportul poate să conţină şi alte aspecte aferente estimărilor actuariale specifice anumitor produse de pe piaţa financiară nebancară.

 

  1. În cazul în care compania în care activează (în calitate de angajat) sau pentru care activează candidatul nu practică asigurări de viaţă, descrierea componentelor din capitolul I se fac în baza unui produs ipotetic.

 

Aprobat de Comisia de atestare