Mesajul Președintelui

mesajul_presed    Stimaţi vizitatori ai paginii web,  Pe data de 29 ianuarie 2007 a fost înregistrată legal Asociaţia de Actuariat din Moldova. Asociaţia de Actuariat din Moldova (AAM) este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care reprezentă profesia de actuariat în Republica Moldova.
Actuariatul, indiferent de unghiul din care este privit, ca domeniu de activitate, ca profesie, ca ştiinţă, ca metodă sau disciplină ştiinţifică de învăţământ, îşi manifestă rolul său indisolubil în societate deoarece are drept obiectiv evaluarea financiară a unor evenimente incerte viitoare prin prisma apărării interesului public.

    Pe plan internaţional, şi îndeosebi la nivelul Uniunii Europene, se vorbeşte tot mai mult de necesitatea sofisticării modalităţii de supraveghere a societăţilor de asigurare, prin implementarea modelelor bazate cu precădere pe analiza riscurilor specifice activităţii de asigurare. Trebuie sa fim pregătiţi pentru momentul implementării unor astfel de modele, iar implicarea din ce in ce mai mult a actuarilor in acest proces este absolut necesară.

Printre principalele etape în dezvoltarea actuariatului în R. Moldova menţionez:
În primul rînd, noile abordări ale Legii cu privire la asigurări. În viitorul apropiat va fi greu de crezut că este posibil să începi sau să desfăşori o activitate de asigurări fără implicarea actuarilor. Aceasta se va întîmpla, deoarece piaţa se va schimba. Ca rezultat al dezvoltării pieţei asigurărilor şi al noilor abordări a Legii cu privire la asigurări, în care estereglementat, pentru prima dată, statutul actuarului, dar şi din necesitatea de continuare a procesului de consolidare a sectorului de asigurări, companiile de asigurări vor apela la serviciile actuarilor, astfel că rolul şi responsabilităţile actuarilor vor fi din ce in ce mai mari.
    În al doilea rind, un pas important în dezvoltarea actuariatului în Republica Moldova la avut crearea la 29 ianuarie 2007 a Asociaţiei de Actuariat din Moldova, la iniţiativa unui grup de 9 persoane, care activau şi continuă să activeze în domeniul asigurărilor şi activităţilor academice de cercetare.
Asociaţia de Actuariat din Moldova are un rol bine precizat, de recunoaştere, susţinere şi promovare a profesiei de actuar, precum şi dăbîndirea cunoştinţelor în acest domeniu.
Astăzi AAM are 11 membri. Toţi membrii Asociaţiei au studii superioare în statistică, matematică şi economie. Patru dintre ei deţin grade ştiinţific în aceste domenii.
    Misiunile principale de viitor ale AAM sunt:
—  crearea unui centru de instruire, cercetare şi dezvoltare în domeniul actuariatului;
—  elaborarea unui program de instruire a actuarilor, structura căruia să corespundă cu programul Grupului Consultativ European de Actuariat şi AIA;
—  elaborarea unui cod de etică profesională şi a unor standarde de practici bazate pe integritate şi respect al legislaţiei;
—  stabilirea de contacte de colaborare cu afilierea în calitate de membru Consultativ al Grupului Consultativ European de Actuariat.
Sunt sigur ca activităţile întreprinse de AAM vor duce la creşterea interesului pentru actuariat atît a întreprinderilor din cadrul asigurărilor comerciale cit şi instituţiilor care se ocupă de crearea şi gestionarea fondurilor de asigurări medicale obligatorii şi de pensii.
Consider că realizarea acestor obiective vor avea o contribuţie semnificativă la dezvoltarea actuariatului în Republica Moldova şi vor completa o altă etapă importantă în dezvoltarea lui.
    De asemenea, un eveniment important este aderarea AAM în calitatea de Membru Asociat al Asociaţiei Internaţionale de Actuariat. Astfel, la 28 Octombrie 2007, în şedinţa Consiliului Asociaţiei Internaţionale de Actuariat, de la Dublin, AAM a fost acceptată ca Membru Asociat al Asociaţiei Internaţionale de Actuariat. Pe această cale, mulţumim AI pentru încrederea acordată.
Conform sondajelor internaţionale, profesia de actuar este printre cele mai prestigioase profesii din lume. Astfel, printre obiectivele de bază ale AAM este şi crearea unei profesii de interes pentru R. Moldova, care să atingă nivelurile şi standardele internaţionale. Pentru a face ca aceasta profesie să ajungă la acelaşi nivel pe care îl are in economiile dezvoltate, este necesar de eforturi comune, de o bună colaborare între instituţiile de supraveghere şi participanţii profesionişti, precum şi de o conştientizare profesionistă a necesităţii implicării actuariatului în demersul reformelor în domeniul asigurărilor.
În încheiere, vreau să-mi exprim convingerea, că rezultatele eforturilor comune să constituie punctul de cotitura in care sa renască o nouă abordare a actuariatului în Moldova, de cîteva ori mai puternică si mai dinamică.

Oleg Verejan,
Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova