Legislație

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurări (cu modificările şi completările ulterioare) nr. 407-XVI din 21.12.2006 în care se remarcă o armonizare cu standardele internaţionale şi o consolidare a actuarului în sectorul asigurărilor, companiile de asigurări care practică asigurări generale şi de viaţă  sunt obligate să beneficieze de serviciile actuarilor. Totodata, sunt un şir de hotărîri şi regulamente ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova unde implicarea actuarului în activitatea companiilor de asigurare este foarte importantă, cum ar fi: să determine valoarea rezervelor tehnice, să controleze activele admise să reprezinte rezervele tehnice, să calculeze marja minimă şi disponibilă de solvabilitate, să calculeze beneficiile obţinute din fructificarea activelor admise să reprezinte rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, să calculeze primele de asigurare, să contribuie la implementarea eficace a sistemului de management al riscurilor, să efectueze analiza comparativă a celor mai bune estimări cu experienţa anterioară şi alte activităţi ce ţin de activitatea financiară al asigurătorului.

Mai jos puteţi face cunoştinţă cu un şir de acte legislative ce ţin de activitatea de asigurări şi actuariat:

  1. Legea cu privire la asigurări 407-XVI din 21.12.2006 (cu modificările şi completările ulterioare)
  2. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 22.12.2006 (cu modificările şi completările ulterioare)
  3. Hotărîrea cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare nr. 1/5 din 11.01.2011
  4. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) nr. 2/1 din 21.01.2011
  5. Hotărîre cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 26/10 din 13.06.2013
  6. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă) 22/3 din 29.04.2015
  7. Toate actele legislative şi normative în asigurări.