Istoria asociației

    Pe data de 29 ianuarie 2007 a fost înregistrată legal Asociaţia de Actuariat din Moldova.
Asociaţia de Actuariat din Moldova (AAM) este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care va reprezenta, în premieră, profesia de actuariat în Republica Moldova.
La data de 28 octombrie 2007, la Congresul de la Dublin, Irlanda, Asociaţia de Actuariat din Moldova (AAM) a devenit Membru Asociat al Asociaţiei Internaţionale de Actuariat.

    27-28 Mertie 2008 — Primul Seminar de Actuariat din  Moldova — invitaţi 8 experţi, actuari din UE.
    Scopul asociaţiei
Asociaţia este creată în scopul recunoaşterii, susţinerii şi promovării profesiei de actuar în Republica Moldova, afirmării şi apărarea drepturilor tuturor actuarilor sau a persoanelor legate profesional, care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova. De asemenea, printre misiunile de bază se menţionează şi contribuirea la individualizarea şi includerea acestei profesii în Nomenclatorul  specialităţilor, precum şi dobîndirea şi propagarea cunoştinţelor în domeniul actuariatului.
    Membrii asociaţiei

Membrii Asociaţiei de Actuariat din Moldova sunt persoane respectate pe piaţa asigurărilor şi în viaţa academică atit din republica Moldova, cît şi în străinătate, cu pregătire statistică, matematică şi economică şi care îşi desfăşoară activitatea în societăţi de asigurări de viaţă sau generale (nonviaţă) şi în instituţii universitare şi academice.
    Cine este actuarul?
Actuarul este o persoană calificată în evaluarea riscului prin metode statistice care, în domeniul asigurărilor, sunt folosite, în principal, pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice şi a anuităţilor. Dacă e să ţinem cont de rolul actuarului şi în alte domenii, atunci putem remarca că actuarul se ocupă de evaluarea consecinţelor financiare ale unor evenimente incerte viitoare.
    Situaţia actuală a actuariatului în Republica Moldova

La ora actuală, în Republica Moldova, profesia de actuar este puţin popularizata. Puţine persoane, chiar şi din domeniul asigurărilor cunosc semnificaţia lui. Ca consecinţă, se observă o lipsă de actuari specializaţi în domeniul asigurărilor şi a fondurilor de pensii, în condiţiile în care în învăţămîntul universitar şi postuniversitar, probabil din necunoşterea acestui domeniu, nu există o astfel de specializare.
Criza este din ce în ce mai mare, referindu-ne la faptul că, potrivit noii legi Cu privire la asigurări rolul şi responsabilităţile actuarilor vor fi din ce in ce mai mari.
În conformitate cu prevederile Legii Cu privire la asigurări (în redacţie nouă) nr.407-XVI din 21.12.2006 în care se remarcă o armonizare cu standardele internaţionale şi o consolidare a acestui sectorului asigurărilor,  companiile de asigurări vor fi obligate să beneficieze de serviciile actuarilor.
Un prim pas înainte este că această lege reglementează, pentru prima dată, statutul actuarului în asigurări. Potrivit legii funcţia de actuar este definita ca o funcţie de conducere de specialitate. În calitate de actuar poate să activeze orice persoană fizică care este titular al unui certificat de calificare eliberat de Autoritatea de supraveghere şi care este responsabil de calcularea primelor de asigurare, rezervelor tehnice, dividendelor asiguraţilor, beneficiarilor serviciilor de asigurare, tabelelor de mortalitate, precum şi estimarea concordanţei dintre rezervele tehnice şi activele aferente.
Necesitatea creşterii numărului de actuari atestaţi derivă şi din prevederele legale referitoare la fondurile nestatale de pensii.
    Intenţiile actuale ale asociaţiei
Conform sondajelor, profesia de actuar este printre cele mai prestigioase profesii din lume. Astfel, printre obiectivele de bază ale asociaţiei este şi crearea unei profesii de interes pentru R. Moldova, care să atingă nivelurile şi standardele internaţionale.
De asemenea, crearea unui centru de instruire, cercetare şi dezvoltare în domeniul actuariatului, elaborarea unui cod de etică profesională bazat pe integritate şi respect al legislaţiei şi stabilirea de contacte de colaborare cu afilierea la Asociaţia Internaţională de Actuariat (IAA) şi Group Consultatif Actuariel Europeen (GCAE) sunt misiunile principale de moment ale Asociaţiei, realizarea cărora vor avea o contribuţie semnificativă la dezvoltarea actuariatului în Republica Moldova.
    Domenii de activitate ale actuarilor
Pe plan internaţional, majoritatea actuarilor îşi desfăşoară activitatea în domenii asociate cu activitatea de asigurări, cu toate acestea numărul celor angajaţi şi în alte domenii continuă să crească. În acest context, este binecunoscut că actuarii sunt indispensabili asigurărilor generale si de viaţă, fondurilor de pensii, în curs de lansare în Republica Moldova, băncilor comerciale, fondurilor de investiţii, firme de audit şi consultanţă etc. În cadrul instituţiilor de stat, actuarii participă la managementul programelor de asistenţă socială: pensii, medicină, etc. prin prisma estimării obligaţiilor financiare.
Consideram, prin urmare, ca exista suficiente argumente ca sa luam in serios problema instruirii, calificării şi organizării actuarilor şi, cat mai repede posibil, sa căutam soluţii care răspund la aşteptările legislaţiei interne şi standardelor internaţionale.