Certificarea actuarilor în RM

ATESTAREA
CANDIDAŢILOR PENTRU OBŢINEREA

CERTIFICATULUI  DE ACTUAR

Conform legislaţiei Republicii Moldova ce reglementează activitatea participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, poate activa în calitate de actuar pe teritoriul Republicii Moldova orice persoană care deţine «Certificatul de actuar» eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare ( în continuare C.N.P.F.).

Certificarea actuarilor se efectuează în baza «Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară», aprobat prin Hotărîre Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, nr.44/5 din 18 septembrie 2008 (în continuare Regulamentul) (vezi aici).

Atestarea solicitanţilor de a obţine Certificat de actuar se efectuează de către Comisia de atestare a actuarilor, instituită de C.N.P.F în baza Hotărîrii cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, nr. 10/11 din 05.03.2009.

Pentru obţinerea certificatului de actuar, candidatul trebuie să susţină proba de atestare.

Sunt eligibile la proba de atestare persoanele care, pe lîngă cerinţele de la p.16 al Regulamentului, trebuie să îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  1. A absolvit cu diplomă studii superioare şi/sau postuniversitare matematice, statistice şi/sau economice;
  2. A prezentat raportului de estimare şi/sau a calculului actuar al tarifelor şi rezervelor de asigurare şi a primit aprobarea lui de către Comisia de atestare a actuarilor;

Subiectele pentru proba de atestare sunt elaborate de Comisia de atestare din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (vezi aici). Proba de atestare este în formă scrisă.

Subiectele pentru atestarea actuarilor sunt plasate pe situl CNPF (vezi aici)