Cerințe pentru a deveni membru

Membru  Titulat al Asociaţiei poate fi:

  1. Orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie care prin pregătirea ştiinţifică sau profesională sau prin activitatea practică contribuie la dezvoltarea şi promovarea profesiei de actuar şi a activităţii de actuariat.
  2. Persoane care se angajează să respecte standardele profesionale, precum şi prevederile statutului Asociatiei.
  3. Calitatea de membru este consemnată şi se poate solicita pe baza cererii de înscriere înaintată Consiliului de Administraţie. Pentru a descarca cererea de înscriere vezi aici
  4. Candidatura viitorului membru al Asociaţiei este discutată la şedinţa Consiliului de Administraţie, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Hotărîrea de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.
  5. Viitorul membru al Asociatiei se obliga sa achite cotizatia anuala de membru al Asociatiei de Actuariat din Moldova. Cuantumul cotizaţiei se stabileşte anual în cadrul Adunării Generale, în funcţiei de costul vieţii şi de nevoile Asociaţiei.

 

Membrii de Onoare ai Asociaţiei 

Pot fi personalităţi cunoscute din domeniul actuariatului şi asigurărilor, din ţară sau de peste hotare, aleşi cu o majoritate de voturi de Consiliul de Administraţie. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţii.